1,8 milions d'euros per a manteniment, conservació, millora i promoció dels senders homologats

S'ha publicat la convocatòria d'ajudes dirigides a finançar el manteniment, conservació, millora i promoció dels senders homologats (GR®, PR® i SL®) existents, en municipis amb el risc de despoblament i en altres entitats locals de les quals formen part municipis amb el risc de despoblament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència.

La finalitat d'aquestes ajudes és la promoció i el desenvolupament de projectes lligats a potenciar el patrimoni natural i paisatgístic dels municipis rurals amb problemes de despoblament, a través de la realització d'activitats per al manteniment, la conservació, la millora i la promoció de senders homologats GR®, PR® i SL®, ja existents, en municipis en risc de despoblament i altres entitats locals, de les quals formen part municipis amb el risc de despoblament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les línies pressupostàries assignades són la S1096000 “Ajudes per a la promoció dels senders homologats en la C.V.” per un import de 600.000,00 euros i la S1097000 “Ajudes per a inversions en els senders homologats en la C.V.” amb 1.278.735,00 euros. Aquests corresponen a fons europeus procedents del MRR i dins del PRTR Next Generation EU.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis i entitats locals en general (mancomunitats, consorcis, agrupació de municipis, etc.) amb l'única condició que un dels municipis agrupats es trobe en risc de despoblació. Més informació en la publicació del DOGV i en l'Agenda Valenciana Antidespoblament AVANT.