El Comité de Senders

La FEMECV té competències sobre les modalitats i/o especialitats esportives oficialment reconegudes i entre elles es troba el senderisme, incloses les activitats necessàries per a l'obertura, senyalització, manteniment i divulgació dels camins i senders, així com d'investigació, estudis i promoció d'activitats saludables de senderisme (art.6, 7a i 10b dels estatuts).

Segons l'Art. 34 dels Estatuts de la FEMECV, el Comité de Senders i Refugis s'encarregarà del que concerneix a senders i refugis en tots els aspectes que sorgisquen i competisquen a la FEMECV i els que se sol·liciten des de la direcció d'aquesta. Està compost per un mínim de 4 i un màxim de 12 membres dirigits pel vocal de Senders i Refugis de la FEMECV que crearà l'estructura necessària i que ha de ser ratificada pel President i la Junta Directiva (art. 9 i 28 dels estatuts). Actualment té la següent composició:

COMPETÈNCIES I FUNCIONS

 • Gestió de les homologacions i controls de qualitat dels senders homologats.
 • Gestió de la bossa de Tècnics de Senders.
 • Gestió del Registre Esportiu i del Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana.
 • Relacions amb altres institucions i promotors: Generalitat Valenciana, FEDME, ajuntaments, mancomunitats, clubs, etc.
 • Promoció i divulgació dels senders i el senderisme en la Comunitat Valenciana.
 • Participació en les activitats federatives (autonòmiques i estatals) de referència en l'àmbit senderista.
 • Formació contínua dels Tècnics de Senders i de nous tècnics.

 

EL TÈCNIC DE SENDERS

Un sender homologat no és només marcar amb pintura un itinerari. Un sender homologat és una instal·lació esportiva i consegüentment ha de complir una sèrie de requisits establerts en el Manual de Senyalització de Senders GR®, PR® i SL®. El Tècnic/a de Senders FEDME és el professional adequat per a la interpretació correcta i adequada a la realitat, tant del que s'enuncia en aquest Manual com el que aparega en documents similars i en els Protocols d'Homologació de les federacions autonòmiques.

Les funcions dels Tècnics de Senders FEDME són cinc:

 1. Intervenció en el procés d'homologació federativa.
 2. Col·laboració amb els comités de senders de les federacions.
 3. Elaboració del projecte per a un sender o per a una xarxa de senders.
 4. Execució del projecte per a un sender o per a una xarxa de senders.
 5. Assessorament sobre senders o xarxes de senders a particulars o entitats.

Si la seua entitat necessita un Tècnic/a de Senders per a l'elaboració, execució o assessorament en un projecte de senders, pot posar-se en contacte amb la Vocalia de Senders i Refugis a través del Formulari de contacte per sol·licitar informació.