Utilitza els senders homologats

No et perdes! No t'equivoques! Utilitza els senders homologats.

Possiblement passejant per algun paratge de la nostra Comunitat hages trobat marques o senyals de colors, fins i tot que utilitzen les marques dels GR®, PR® o SL®. A vegades aquestes marques indiquen itineraris que presenten una qualitat deficient o fins i tot de sobte desapareixen, provocant una desagradable sensació d'inseguretat.

El motiu d'aquesta falta de rigor pot haver-se donat al fet que el que tingues davant els teus ulls no siga un sender homologat, i que, malgrat la bona fe dels seus creadors, no complisca els requisits i la qualitat associada als senders homologats, donant una falsa sensació de seguretat, generant possibles pèrdues o induint a error.

Per què he d'utilitzar senders homologats?:

  • Perquè proporcionen seguretat, qualitat i informació veraç sobre l'activitat que es desenvoluparà.
  • Perquè estan sotmesos a un control i seguiment des del seu disseny fins a la seua homologació per part de la FEMECV, sent revisats de manera objectiva per un/a Tècnic/a de Senders qualificat, que verifica que en el moment de la seua creació es compleixen els requisits establits en la normativa vigent.
  • Perquè incentiven el coneixement de l'entorn natural i rural dels espais per on es transita, buscant una pràctica cultural i ambiental respectuosa.
  • Perquè recuperen i transiten per vials tradicionals enfront d'altres nous, a més de posar en valor altres recursos turístics.
  • Perquè la senyalització dels mateixos utilitza el sistema de marques internacionalment acceptat i conegut de GR®, PR® o SL®, que és l'usat en gran part de la Unió Europea, facilitant la pràctica senderista a qualsevol usuari, independentment del seu lloc d'origen.
  • Perquè els senders homologats passen a formar part del Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana i del Registre Estatal de Senders, la qual cosa suposa la seua inclusió en una selecta llista d'itineraris de promoció nacional.
  • Perquè utilitzant-los estàs fomentant el desenvolupament dels pobles pels quals discorren, apostant per un model sostenible de vida i progrés.

Necessites alguna raó més per a recórrer-los?

A què esperes? Posa't les botes, carrega la teua motxilla i descobreix a peu la Comunitat Valenciana.

 

Recorda, aposta per la qualitat triant senders homologat. No et perdes! No t'equivoques!

Text adaptat de la FEXME.