Els Senders Homologats

Un sender homologat, és una instal·lació esportiva, identificada per les marques registrades de GR®, PR® o SL®, que es desenvolupa preferentment en el medi natural i sobre vials tradicionals públics o privats i que es troba homologat per la Federació Autonómica i/o Territorial corresponent.

Les seues característiques han de possibilitar el seu ús per la majoria dels usuaris i al llarg de la major part de l'any proporcionant seguretat, qualitat i informació sobre l'activitat que desenvoluparà i incentivant el coneixement de l'entorn natural i dels elements de la tradició rural dels espais per on es transita, buscant una pràctica esportiva respectuosa cultural i ambiental.

Un element essencial dels senders homologats és el codi de senyals que els identifiquen, i que estan registrats en el "Registre de Marques i Patents" a favor de la FEDME, i que són els següents:

 

TIPUS DE SENDERS

 

SENDERS DE GRAN RECORREGUT - GR®

S'identifiquen amb els colors blanc i roig i amb les sigles GR®. Serà condició necessària que el seu recorregut tinga una longitud mínima de 50 km i es necessita més d'una jornada per a recórrer-los caminant. La retolació d'un sender de Gran Recorregut són les lletres G i R® (majúscules, sense espai ni punts entre elles) + espai en blanc + el numeral que corresponga. Per exemple: GR® 10.

 

SENDERS DE XICOTET RECORREGUT - PR®

S'identifiquen amb els colors blanc i groc i amb les sigles PR®. Serà condició necessària que tinguen entre 10 i 50 km. de recorregut. Ideals per a un dia de senderisme..

 

SENDERS LOCALS - SL®                                    

S'identifiquen amb els colors blanc i verd i amb les sigles SL®. El seu recorregut no sobrepassarà els 10 km. Pensats per a accedir a algun lloc pròxim d'interès o algun trajecte de caràcter singular: Senda botànica, ruta de l'aigua, etc.

 

MARQUES REGISTRADES

 • Continuïtat: dos traços paral·lels, blanc el superior i del color de la categoria de la sender al qual corresponga l'inferior. S'utilitza per a indicar quin és el camí correcte en un encreuament, o per confirmar.
 • Canvi de direcció: dos traços paral·lels verticals en angle simulant el gir del sender; el traç en blanc ha d'embolicar al del color que corresponga per categoria de senders. S'utilitza per avisar de la proximitat d'un encreuament on cal fer un gir destacat.
 • Direcció equivocada: composició en aspa amb un traç en blanc, superposat a un altre del color de la categoria del sender al qual corresponga l'inferior. S'utilitza per a indicar quin és el camí incorrecte.

A més, trobarem panells informatius i indicadors verticals als punt més significatius de la ruta i, en aquells tram on siga complicat vore les marques del sender, estarà abalisat amb pals de seguiment.  

Extracte del Manual de Señalización de Senderos GR®, PR® y SL®. Edición digital 2021.

 

VARIANTS, DERIVACIONS I SENDERS COINCIDENTS

 • Variants. Són aquells senders senyalitzats homologats, de qualsevol rang, que partisquen i confluïsquen en dos punts diferents del mateix sender.
 • Derivacions. Són els trams senyalitzats, que parteixen d'un sender GR®, PR® o SL® homologat i el vinculen amb elements pròxims d'interès.
 • Senders coincidents. Quan coincidisca sobre un mateix vial el recorregut parcial de diversos senders marcats homologats, se situaran pals de direcció en els punts de coincidència i separació d'aquests. A més, les marques de continuïtat es realitzaran amb un traç de color blanc en la part superior, davall el qual es col·locaran uns altres del color corresponent ordenats per jerarquia.

 

SENDERS EUROPEUS

Els E-Paths estan formats per la connexió de senders de Gran Recorregut GR® de diferents països i constitueixen una proposta d'itineraris homologats a nivell europeu. Són competència l'Asociación Europea de Senderismo (ERA).

Señal del E-Path 4

Destaquem l'E4 -Tarifa (España) - Creta (Grecia) - que coincideix amb el GR® 7 a seu pas per la Comunitat Valenciana i l'E7 - Idanha-a-Nova (Portugal) - Nagylak (Hungría) - que es pot enllaçar a través del GR® 10.

El GR® 92, sense senyalitzar en la Comunitat Valenciana, forma part de l'E-12: Croacia - Italia - Francia - España.

 

LES "ETIQUETES D'INTERÉS" DELS SENDERS GR®, PR® y SL®

Els senders homologats poden tenir associades unes etiquetes que identifiquen alguns elements que es consideren rellevants per al senderista. En l'actualitat estan definides les següents:

 • Senders amb interès històric-artístic.
 • Senders amb interès mediambiental.
 • Senders amb interès geològic.
 • Senders de muntanya.
 • Senders per a fer amb xiquets.
 • Senders aptes per a la tècnica de Marxa Nòrdica.
A més, en col·laboració amb la Vocalia d'Inclusió i Solidaritat de la FEMECV hem inclòs l'etiqueta de “Sender Inclusiu” per identificar aquells senders o trams d'aquests que són accessibles a persones amb diversitat funcional.

Podràs trobar aquesta informació en les fitxes de cada sender o en els filtres avançats del buscador. Des de la FEMECV s'està treballant per tenir actualitzades les etiquetes dels senders homologats de la Comunitat Valenciana.