Actualització de les tarifes d'homologació de senders

En la passada Assemblea General de la FEMECV s'ha aprovat les noves tarifes per a l'homologació, controls de qualitat i modificació de traçats per als senders de la Comunitat Valenciana.

En la passada Assemblea General de la FEMECV s'ha aprovat les noves tarifes per a l'homologació, controls de qualitat i modificació de traçats per als senders de la Comunitat Valenciana. Aquesta modificació no suposa un canvi significatiu per als promotors. El que s'ha fet és simplificar els conceptes de les factures en un sol import que incloga la prestació de serveis del tècnic/a de senders, que s'han actualitzat, el desplaçament, les dietes i el cost d'empresa.

Les noves tarifes queden de la següent manera: 200,00 € per cada visita (dues en el cas d'homologacions) per a senders circulars de menys de 25 km o senders lineals de menys de 12,5 km. Per a senders circulars de més de 25 km o senders lineals de més de 12,5 km, s'afegirà al pressupost 150,00 € per cada tram o fracció de 12,5 km.

Pel que correspon als imports de gestió per l'obertura d'expedients d'homologació aquests es queden com estaven.

Pots consultar les tarifes en l'apartat de Legislació i documents d'interès de la web de senders de la FEMECV.