Convocatòria subvencions millora de senders 2023

La Diputació d'Alacant publica la convocatòria d’ajudes per la conservació i millora de senders homologat destinada a ajuntaments de la província d'Alacant.

Podran optar a aquestes ajudes els municipis o entitats menors que siguen promotors de senders homologats per la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, (FEMECV), i que estiguen inscrits en el Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes estaran destinades a les següents tasques, sempre que s'executen els treballs abans del 31 d'octubre de 2023:

  • Neteja, desbrossament selectiu, i altres actuacions per a manteniment i conservació de senders homologats.
  • Manteniment, reposició i conservació de senyalitzacions de les senders homologats. (GR, PR, SL.)
  • Manteniment i conservació de cartelleria informativa relativa a les senders homologats.

L'entitat local sol·licitant, en el cas de resultar beneficiària, haurà d'obtindre tots els permisos i autoritzacions necessaris per a la realització dels treballs objecte de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província a través de la Base de dades Nacional de Subvencions. Es pot consultar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 72, de 13/04/2023.