Deshomologació de la variant del GR® 10 per la canal del Garbí

En els pròxims dies es procedirà a la deshomologació de la variant del GR® 10 per la canal del Garbí i, per consegüent, a l'eliminació de les marques i senyalitzadors d'aquesta.

La actuació correspon a la problemàtica que planteja aquesta instal·lació esportiva en muntanya. D'una banda, les característiques del relleu d'aquest tram i la tècnica necessària per a superar aquest obstacle no permeten qualificar-ho com a sender homologat, sinó com a via d'escalada, no apta per a usuaris que manquen de tals destreses tècniques i dels equips de protecció individual i col·lectiva corresponents. Aquesta situació ha donat lloc a diverses intervencions dels grups de rescat en muntanya, pel fet que els usuaris s'endinsen en un recorregut per al qual no estan preparats tècnicament i s'extravien o s'encinglen.

D'altra banda, la instal·lació de les cadenes no compleix els mínims estàndards de seguretat que requereixen aquest tipus d'equipaments d'escalada de protecció de caiguda d'altura, i el seu ancoratge en la roca és molt precari i clarament insuficient. A més, els ancoratges i les cadenes es troben deteriorades pel pas del temps.

El GR® 10 quedarà sols habilitat pel traçat principal des de Segart, per l'antic camí, que després de remuntar el barranc del Garbí, supera el desnivell per una pedrera fins al Pla del Garbí, al costat del Puntal de l’Abella. La deshomologació de la variant compta amb l'aprovació de l'oficina del parc natural de la Serra Calderona i de la Direcció General del Medi natural i Animal dins dels treballs de revisió i senyalització del sender GR® 10.

No obstant això, s'obri la possibilitat en un futur de poder recuperar les “Cadenes del Garbí” amb un nou equipament homologat que la convertisca en una via ferrada, cosa que obri una nova oportunitat de desenvolupament i promoció en els municipis.