INICIATS ELS CONTROLS DE QUALITAT 2022

Entre els mesos de maig a juliol es desenvoluparan els treballs dels controls de qualitat per part dels tècnics i tècniques de senders prevists per a 2022.

La Vocalia de Senders i Refugis de la FEMECV, gràcies al conveni que manté amb la Generalitat Valenciana, ha programat la revisió de més de 60 senders homologats, entre etapes de GR, PR i SL, que estan inclosos en el Registre Públic de Senders de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

Els treballs d'inspecció estan sent realitzats pels tècnics i tècniques de senders a través dels informes de control de qualitat que posteriorment es fan arribar als promotors perquè esmenen les possibles deficiències en la senyalització que es puguen trobar i així garantir la qualitat i seguretat en el trànsit dels senderistes. Aquests informes també s'enviaran a la Direcció General del Medi natural de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica pel seu coneixement.