La Diputació d'Alacant aposta pel manteniment de senders homologats

Recentment s'ha publicat aquesta subvenció destinada a Ajuntaments de municipis de la província d'Alacant.

Com s'indica en les Condicions Generals de l'ajuda, “Podran optar a la Convocatòria els municipis i entitats locals menors de la província d'Alacant que tinguen en el seu àmbit territorial senderes homologades per la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, (FEMECV), i inscrits en el Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana. Els municipis i entitats locals menors que sol·liciten la subvenció, hauran de ser l'Entitat promotora responsable del sender”.

Aquestes ajudes es destinaran a les següents tasques, sempre que s'executen els treballs abans del 31 d'octubre de 2022.

  • Neteja, desbrossament selectiu, i altres actuacions per a manteniment i conservació de senders homologats.
  • Manteniment, reposició i conservació de senyalitzacions de les senders homologats. (GR, PR, SL.)
  • Manteniment i conservació de cartelleria informativa relativa a les senders homologats.

Es podran presentar sol·licituds des del 12 al 31 de maig de 2022 (20 dies naturals), accedint a la seu electrònica de la Diputació d'Alacant, on es troba tota la informació necessària.