Treballs vocalia de senders 2022

Durant l'any 2022 s'han dut a terme més de 60 controls de qualitat i 100 revisions de les dades de les fitxes de la web corresponents als senders homologats de la Comunitat Valenciana.

Els tècnics i tècniques de senders de la FEMECV han realitzat durant 2022 visites de camp per a revisar l'estat de la senyalització, tan vertical (pals i panells informatius) com a horitzontal (marques de pintura) a un total de 63 senders homologats en la Comunitat Valenciana, amb el següent resultat:

PROVÍNCIA RESULTAT DEL CONTROL Número
Alacant

Positiu

Condicionat

Negatiu

9

9

9

Castelló

Positiu

Condicionat

Negatiu

1

5

5

València

Positiu

Condicionat

Negatiu

3

16

6

Els informes d'aquests controls de qualitat s'han enviat als promotors que disposen d'un termini de sis mesos per a l'esmena les deficiències trobades. Mentrestant, en el buscador de senders de la CV apareixerà un avís als usuaris i no es facilitarà informació en la web d'aquells controls que hagen sigut negatius. També, en treball de gabinet, s'han revisat i completat les dades de les fitxes de la web de 100 senders.

Aquests treballs corresponen en la seua gran majoria a les obligacions de la FEMECV respecte al conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana per al manteniment del Registre de Senders en l'exercici 2022, així com de pressupost propi de la Federació.