Trobada Bloguer Comunitat Valenciana

Dissabte 27 de gener va tindre lloc la Trobada Bloguera de temàtica senderista en la Comunitat València organitzat pel Comité de Senders de la FEMECV

Amb la idea de reprendre les trobades organitzades pel blog Casiaventurilla i arran de la creixent afició pel senderisme i els esports de muntanya, el comité de senders de la FEMECV va reunir a Onda a una desena de bloguers especialitzats aquesta temàtica que publiquen la major part dels seus recorreguts en la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de millorar la informació que generen i, especialment, dels senders homologats de la Comunitat Valenciana.

La jornada va ser un primer contacte en el qual van assistir creadors de contingut de tota la Comunitat Valenciana i on se'ls va explicar, en una primera part, el procés d'homologació de senders i la web del buscador de senders homologats de la Comunitat Valenciana. En la segona part van sorgir diferents punts com la seguretat a la muntanya, els bons hàbits senderistes, etc. A més, es va proposar millorar les publicacions a través d'una sèrie de recomanacions com poden ser la d'informar dels espais naturals protegits pels quals passa la ruta, enllaçar amb la fitxa del sender homologat o tindre un espai dedicat a la seguretat les bones pràctiques en muntanya.

Tot l'arreplegat en aquesta jornada de treball es compilarà en un document de lliure adhesió, que es farà pública i extensiva per als blogs i que els seus milers de seguidors i usuaris tinguen a la seua disposició una informació en línia veraç i actualitzada.