PR-CV 75.6 FREDES - LA POBLA DE BENIFASSÀ

Entitat promotora: Centre Excursionista de Castelló

Estat de l'homologació: En procés de revisió

Aquest sender està en procés de revisió per part del promotor. És possible que no complisca amb les condicions òptimes de senyalització i manteniment per a ser recorregut seguint exclusivament aquestes senyals.
En aquests casos, els senders són considerats per la FEMECV com a terreny de muntanya que requereix coneixements d'orientació i seguretat en muntanya, assumint el/la senderista qualsevol risc de fallada, manca o absència de qualsevol senyalització. En cas de dubte, recomanem que trie un sender totalment homologat, que realitze l'activitat a través d'algun club de muntanya de la FEMECV o bé que contracte un guia de mitja muntanya.