GR 160 E13 ONTINYENT - LÍMIT PROVINCIAL ALACANT

Entitat promotora: Patronat Provincial de Turisme de València

Estat de l'homologació: En procés d'homologació

Aquest sender està en procés d'homologació. És possible que es troben marques provisionals en el recorregut.
En aquests casos, els senders són considerats per la FEMECV com a terreny de muntanya que requereix coneixements d'orientació i seguretat en muntanya, assumint el/la senderista qualsevol risc de fallada, manca o absència de qualsevol senyalització. En cas de dubte, recomanem que trie un sender totalment homologat, que realitze l'activitat a través d'algun club de muntanya de la FEMECV o bé que contracte un guia de mitja muntanya.