Adequació dels senders de Tavernes de la Valldigna

L'Ajuntament i el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna ha dut a terme la renovació de la senyalització i una remodelació dels senders del municipi.

Les actuacions han consistit en la renovació de tota la senyalització horitzontal (marques de pintura) i vertical (panells informatius i pals direccionals) i una reestructuració de les rutes per a fer-les més atractives al senderista.

Així, el PR-CV 40 Senda dels Borregos s'ha donat de baixa i ha quedat integrat en el PR-CV 38 Font de la Sangonera - Alt dels Creus, que puja per la senda de Amoladors i baixa per les fontetes de Cantus, passant a ser circular i mantenint la variant que ens permet accedir al puntal de Massalari, punt més elevat de Tavernes de la Valldigna i tornar per la font del Barber fins a l'àrea recreativa de la Muntanyeta de la cova de l’Arena.

El PR-CV 39 Senda de la Granata, presenta un recorregut també circular en l'ombria del Massalari amb un gran atractiu paisatgístic i ambiental que s'àmplia amb la variant que passa per l'àrea recreativa i l'ermita de Sant Llorenç i el mirador de la Mediterrània.

A més, s'han aprofitat els treballs per a eliminar la resta de variants i derivacions que no estaven homologades i s'han recuperat els topònims de les sendes i camins.