Senders

Atenció. Tota la informació que figura en aquesta web es refereix a la data d'homologació o a la de l'últim control de qualitat de cada sender, en el qual la FEMECV va comprovar la seua conformitat. El/la senderista haurà de tindre en compte que amb posterioritat a les mateixes s'ha pogut produir un dèficit en la seua senyalització i manteniment del qual és responsable l'entitat promotora.
A més, els esports de muntanya impliquen riscos derivats de la pròpia activitat i de l'entorn en el qual es realitzen, que són assumits totalment per cada esportista, per a això han de formar-se, planificar-se, equipar-se adequadament i fer un ús responsable dels senders.
Si ha utilitzat alguna sender i ha trobat un problema o veu que falta alguna informació, pot posar-se en contacte amb la FEMECV a través del formulari de contacte de la web.

5 resultats obtinguts
imatge del sender

PR-CV 12 FINESTRAT - SELLA

Entitat promotora: Diputació d'Alacant

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Finestrat Distància: 17,30 km Horari teòric: 05:45:00 Desnivell de pujada: 555 m Desnivell de baixada: 510 m
(0)
imatge del sender

PR-CV 13 FINESTRAT - POLOP

Entitat promotora: Diputació d'Alacant

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Finestrat Distància: 13,40 km Horari teòric: 04:50:00 Desnivell de pujada: 685 m Desnivell de baixada: 790 m
(0)
imatge del sender

PR-CV 14 FINESTRAT - CUMBRE DEL PUIG CAMPANA

Entitat promotora: Diputació d'Alacant

Estat de l'homologació: Baixa / Deshomologat

Municipi de referència: Finestrat
(0)
imatge del sender

PR-CV 289 VOLTA AL PUIG CAMPANA

Entitat promotora: Ayuntamiento de Finestrat

Estat de l'homologació: Control de qualitat condicionat

Municipi de referència: Finestrat Distància: 11,20 km Horari teòric: 04:05:00 Desnivell de pujada: 600 m Desnivell de baixada: 600 m
(0)
imatge del sender

PR-CV 353 SERRA D'ORXETA

Entitat promotora: Ayuntamiento de Orxeta

Estat de l'homologació: Control de qualitat positiu

Municipi de referència: Orxeta Distància: 6,70 km Horari teòric: 03:00:00 Desnivell de pujada: 590 m Desnivell de baixada: 420 m
(0)