Senders

Atenció. Tota la informació que figura en aquesta web es refereix a la data d'homologació o a la de l'últim control de qualitat de cada sender, en el qual la FEMECV va comprovar la seua conformitat. El/la senderista haurà de tindre en compte que amb posterioritat a les mateixes s'ha pogut produir un dèficit en la seua senyalització i manteniment del qual és responsable l'entitat promotora.
A més, els esports de muntanya impliquen riscos derivats de la pròpia activitat i de l'entorn en el qual es realitzen, que són assumits totalment per cada esportista, per a això han de formar-se, planificar-se, equipar-se adequadament i fer un ús responsable dels senders.
Si ha utilitzat alguna sender i ha trobat un problema o veu que falta alguna informació, pot posar-se en contacte amb la FEMECV a través del formulari de contacte de la web.

33 resultats obtinguts
imatge del sender

GR 333 E02 SUERA – AÍN

Entitat promotora: Mancomunidad Espadán Mijares

Estat de l'homologació: En vigor

Etapa número: 2

Municipi de referència: Suera/Sueras Distància: 9,30 km Horari teòric: 03:20:00 Desnivell de pujada: 555 m Desnivell de baixada: 375 m
(0)
imatge del sender

GR 333 ESPADÁN - MIJARES

Entitat promotora: Mancomunidad Espadán Mijares

Estat de l'homologació: Vore Etapes

Municipi de referència: Tales Distància: 105,40 km Horari teòric: 36:10:00 Desnivell de pujada: 4.650 m Desnivell de baixada: 5.650 m
(1)
imatge del sender

GR 333 E15 RIBESALBES - TALES

Entitat promotora: Mancomunidad Espadán Mijares

Estat de l'homologació: En vigor

Etapa número: 15

Municipi de referència: Ribesalbes Distància: 16,20 km Horari teòric: 04:45:00 Desnivell de pujada: 355 m Desnivell de baixada: 290 m
(0)
imatge del sender

GR 333 E04 ALCÚDIA DE VEO – VILLAMALUR

Entitat promotora: Mancomunidad Espadán Mijares

Estat de l'homologació: En vigor

Etapa número: 4

Municipi de referència: Alcudia de Veo Distància: 13,50 km Horari teòric: 04:35:00 Desnivell de pujada: 650 m Desnivell de baixada: 485 m
(0)
imatge del sender

GR 333 E03 AÍN – ALCÚDIA DE VEO

Entitat promotora: Mancomunidad Espadán Mijares

Estat de l'homologació: En vigor

Etapa número: 3

Municipi de referència: Ain Distància: 3,60 km Horari teòric: 01:15:00 Desnivell de pujada: 160 m Desnivell de baixada: 190 m
(0)
imatge del sender

GR 333 E01 TALES – SUERA

Entitat promotora: Mancomunidad Espadán Mijares

Estat de l'homologació: En vigor

Etapa número: 1

Municipi de referència: Tales Distància: 3,50 km Horari teòric: 01:15:00 Desnivell de pujada: 215 m Desnivell de baixada: 130 m
(0)
imatge del sender

PR-CV 352 PUNTAL DE L'ALJUB - COLL DE BARRES

Entitat promotora: Ajuntament d'Eslida

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Eslida Distància: 11,60 km Horari teòric: 04:00:00
(0)
imatge del sender

PR-CV 360.1 ONDA - LAS PIRÁMIDES - ONDA

Entitat promotora: Ajuntament d'Onda

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Onda Distància: 15,30 km Horari teòric: 05:15:00 Desnivell de pujada: 595 m Desnivell de baixada: 595 m
(0)
imatge del sender

PR-CV 361 ONDA - EL SALVADOR - ONDA

Entitat promotora: Ajuntament d'Onda

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Onda Distància: 10,70 km Horari teòric: 03:00:00 Desnivell de pujada: 260 m Desnivell de baixada: 260 m
(0)
imatge del sender

PR-CV 384 RUTA DE LES FONTS

Entitat promotora: Ajuntament d'Eslida

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Eslida Distància: 14,70 km Horari teòric: 05:10:00 Desnivell de pujada: 710 m Desnivell de baixada: 710 m
(1)
imatge del sender

PR-CV 428 BETXÍ - LA MINA - PENYES ALTES - SOLAIG - BETXÍ

Entitat promotora: Ayuntamiento de Betxí

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Betxi Distància: 14,70 km Horari teòric: 05:10:00 Desnivell de pujada: 730 m Desnivell de baixada: 730 m
(0)
imatge del sender

PR-CV 438 CAMINOS DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO MILLARES

Entitat promotora: Consorci del Paisatge Protegit de la desembocadura del Millars

Estat de l'homologació: Sense controls de qualitat

Municipi de referència: Vila-real Distància: 13,20 km Horari teòric: 03:20:00
(0)